Loading

SKLADBA STENY

.

Stena montovaného domu sa skladá z konštrukcie KVH vyplnenou s minerálnou izoláciou, paronepriepustná fólia (parozábrana), sadrovláknitá doska, fasádny polystyrén, štrukturovaná omietka KVH hranol je vysušené rezivo hoblované na presný rozmer. Vady, ako sú napríklad hrče a praskliny sú vyrezané, aby hotový výrobok spĺňal predpísanú normu kvality. Na čele upravenom rezive sú vyfrézované zubové spoje, pomocou ktorých sú jednotlivé kusy k sebe tlakom zlepené. Hotové KVH hranoly už ďalej nepracujú (nepraskajú a neskrúcajú sa), to znamená, že sú tvarovo stále.

Classic

VDC 1

VDC PANEL :
(skladba steny zvnútra smerom von)
U = 0,149 W/m2K
– sadrovláknitá doska h=12,5 mm
– parozábrana s reflexnou úpravou
– drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov
5 x 15 cm, vyplnená izoláciou Ursa VL20
– sadrovláknitá doska h=12,5 mm
– doplňujúca fasádna tepelná izolácia POLYSTYRÉN
h=10 cm
– fasádna silikónová omietka BASF PCI Multitherm

Classic Plus

VDC 1+

VDC PANEL + :
(skladba steny zvnútra smerom von)
U = 0,125 W/m2K
– sadrovláknitá doska h=12,5 mm
– 5cm drevená konštrukcia – izolácia + elektroinštalácia
– parozábrana s reflexnou úpravou
– drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov
5 x 15 cm, vyplnená izoláciou Ursa VL20
– sadrovláknitá doska h=12,5 mm
– doplňujúca fasádna tepelná izolácia POLYSTYRÉN
h=10 cm
– fasádna silikónová omietka BASF PCI Multitherm

Premium

VDP

VDP:
(skladba steny zvnútra smerom von)
U = 0,184 W/m2K
– sadrovláknitá doska h=12,5 mm
– parozábrana s reflexnou úpravou
– drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov
5 x 15 cm, vyplnená izoláciou Ursa VL20
– difúzna fólia
– sadrovláknitá doska h=12,5 mm
– vzduchová medzera h=3 cm
– fasádna prímurovka z tehál POROTHERM 10N+F
– doplňujúca fasádna tepelná izolácia POLYSTYRÉN
h=3 cm
– fasádna silikónová omietka BASF PCI Multitherm